X
تبلیغات
رایتل
1395/12/03 @ 12:19

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اشاعه فناوری بین‌المللی و رشد اقتصادی با ترجمه فارسی

1395/12/03 @ 11:47

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره آنالیز بهره وری صنعت بیمه عمر با ترجمه فارسی

1395/12/03 @ 11:42

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری با ترجمه فارسی

1395/12/03 @ 11:11

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اثر قابلیت IT در عملکرد شرکت با ترجمه فارسی

1395/12/03 @ 10:21

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره فناوری اطلاعات و بهره وری نیروی کار با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 18:26

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره آنالیز بازاربایی با داده فازی با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 14:47

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره آنالیز ارتباط مشتری با بانک با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 13:29

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ارزیابی نوآوری اینترنت با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 12:50

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره حاکمیت شرکتی بر ریسک پذیری شرکت با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 10:26

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره ظرفیت سازی با مدیریت منابع انسانی استراتژیک با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 10:11

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره توسعه محصول گردشگری و ارتباط با مشتری با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 09:33

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره کنترل سیر تکاملی روابط شرکت مشتری با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 09:11

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره حسابداری برای مارک تجاری با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 08:06

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره آنالیز مقایسه ای از سازمان با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 07:56

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بررسی در مورد مدیریت کیفیت کل و ساخت ناب با ترجمه فارسی

( تعداد کل: 267 )
   1       2       3       4       5       ...       18    >>