X
تبلیغات
رایتل
1395/11/05 @ 09:38

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بازاریابی بسته بندی و برند سازی با ترجمه فارسی

1395/11/05 @ 09:33

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره متد ارزیابی عملکرد و انتخاب تامین کننده با ترجمه فارسی

1395/11/03 @ 11:10

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره سمپلینگ و روش جمع آوری داده با ترجمه فارسی

1395/11/02 @ 09:25

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مسائل استراتژیک فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی

1395/11/02 @ 08:32

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی با ترجمه فارسی

1395/11/02 @ 08:11

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره قیمت گذاری تصادفی با طراحی سیستم تصمیم یار با ترجمه فارسی

1395/10/30 @ 23:40

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی با ترجمه فارسی

1395/10/30 @ 18:19

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره آنالیز اسوات با QFD فازی با ترجمه فارسی

1395/10/30 @ 18:12

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره راهبرد فناوری و رقابت استاندارد با ترجمه فارسی

1395/10/26 @ 11:59

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره چالش بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی با ترجمه فارسی

1395/10/26 @ 10:15

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره استراتژی بازاریابی برای بازاریابی مستقیم با ترجمه فارسی

1395/10/25 @ 08:31

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره برنامه ریزی استراتژیک – مقایسه ای بین شرکت ها با ترجمه فارسی

1395/10/23 @ 18:58

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مدیریت راهبردی منابع انسانی و کارکنان دانشی با ترجمه فارسی

1395/10/23 @ 09:44

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اجرای شیوه استراتژیک منابع انسانی با ترجمه فارسی

1395/10/22 @ 10:14

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره برنامه هراهبردی و همسویی منابع انسانی با ترجمه فارسی

( تعداد کل: 21 )
   1       2    >>