X
تبلیغات
رایتل
1395/12/03 @ 08:48

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره آنالیز استقبال آنلاین با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 18:26

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره آنالیز بازاربایی با داده فازی با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 10:11

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره توسعه محصول گردشگری و ارتباط با مشتری با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 09:33

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره کنترل سیر تکاملی روابط شرکت مشتری با ترجمه فارسی

1395/12/02 @ 08:18

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره سوابق همکاری پروژه‌ در صنعت ساخت و ساز با ترجمه فارسی

1395/12/01 @ 10:59

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره تصویرسازی شبکه با ترجمه فارسی

1395/12/01 @ 09:52

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بازاریابی سبز و اثر آن بر مدیریت زنجیره بر با ترجمه فارسی

1395/11/30 @ 13:25

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره دسته بندی مشتریان بر اساس ارزش سازی بازاریابی با ترجمه فارسی

1395/11/30 @ 12:02

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره استاندارد سازی و تطبیق فعالیت ترکیب بازاریابی بین‌ المللی با ترجمه فارسی

1395/11/28 @ 09:02

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مفهوم کسب و کار شبکه محور و نمونه قطعات اصلی کامیون با ترجمه فارسی

1395/11/27 @ 12:59

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره اهمیت بازاریابی محصولات غذایی داخلی در سیاست تجاری زنجیره با ترجمه فارسی

1395/11/27 @ 08:10

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره روابط و بازاریابی رابطه مند با ترجمه فارسی

1395/11/26 @ 09:21

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره پیکره ‌بندی شبکه مشتری ‌مداری و عملکرد الگو کار با ترجمه فارسی

1395/11/25 @ 14:37

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره آرایش تابع کیفیت در ارزیابی فروشنده و تامین‌کننده در سیستم‌ هوش تجاری با ترجمه فارسی

1395/11/25 @ 14:09

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتری با ترجمه فارسی

( تعداد کل: 117 )
   1       2       3       4       5       ...       8    >>