X
تبلیغات
رایتل
1395/11/02 @ 09:25

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مسائل استراتژیک فناوری اطلاعات با ترجمه فارسی

1395/11/02 @ 08:03

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مدل ثبت اختراع نانو سیکل عمر محصول با ترجمه فارسی

1395/10/30 @ 18:12

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره راهبرد فناوری و رقابت استاندارد با ترجمه فارسی

1395/10/27 @ 09:41

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره فناوری بسته بندی برای پرسازی محصولات نسوز با ترجمه فارسی

1395/10/26 @ 08:20

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با ترجمه فارسی

1395/10/25 @ 21:36

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره گسترش محصولات جدید الکترونیکی با ترجمه فارسی

1395/10/22 @ 09:02

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره زنجیره ارزش برای توسعه استراتژی برون سپاری با ترجمه فارسی

1395/10/19 @ 08:50

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره کاربرد سیستم اطلاعاتی به عنوان استراتژی با ترجمه فارسی

1395/10/18 @ 21:11

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره به اشتراک گذاشتن دانش در پروژه مدیریت دانش با ترجمه فارسی

1395/10/18 @ 20:36

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره عوامل موفقیت در پذیرش مدیریت دانش با ترجمه فارسی

1395/10/17 @ 16:00

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره عوامل موثر بر پذیرش سیستم گزینش الکترونیک با ترجمه فارسی

1395/10/13 @ 12:25

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره چالش شرکت برق در اجرای نرم افزار مدیریت دارایی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی مقاله:چالش های شرکت های برق در پیاده سازی نرم افزار مدیریت دارایی
عنوان انگلیسی مقاله:Asset Management Software Implementation Challenges for Electricity Companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی چالش های شرکت های برق در پیاده سازی نرم افزار مدیریت دارایی با فرمت پی دی اف و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید

1395/10/12 @ 10:03

دانلود رایگان مقاله انگلیسی درباره رابطه برق مصرفی، رشد اقتصادی، قیمت انرژی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی مقاله:کاوش رابطه برق مصرفی، رشد اقتصادی، قیمت انرژی و نوآوری تکنولوژی در مالزی
عنوان انگلیسی مقاله:Exploring the nexus of electricity consumption, economic growth, energy prices and technology innovation in Malaysia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی کاوش رابطه برق مصرفی، رشد اقتصادی، قیمت انرژی و نوآوری تکنولوژی در مالزی با فرمت پی دی اف و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید