1396/09/26 @ 16:19

رشد مارک برچسب خصوصی - مقاله ترجمه شده


عنوان فارسی مقاله:

رشد مارک های برچسب خصوصی: آیا پدیده ای جهانی است؟


عنوان انگلیسی مقاله:

The Growth of Private Label Brands: A Worldwide Phenomenon?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشد مارک های برچسب خصوصی: آیا پدیده ای جهانی است؟ و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:


چکیده
مروری بر مطالعات و فرضیات
روش
تعاریف متغیر
تشریح داده ها
مدل تجربی و شیوه های تخمین
نتایج
تحلیل اصلی
تحلیل های تکمیلی
تشریح مطالب
مفاهیم تئوریک
مفاهیم مدیریتی
محدودیت ها و راهنمایی های تحقیق آینده
نکات نتیجه گیری
پیوست الف: بیاناتی نمونه از مصاحبه های کیفی
پیوست ب: توابع احتمال 1 و 2

 کلمات کلیدی :


Private Label Trends 2017 - The Growth of Own Label - News | him!www.him.uk.com/latest-thoughts/article/private-label-report-2017/Jul 18, 2017 - In past years, own label was seen as a less desirable alternative to major brands, yet today, shoppers now trust own label as much as brands. Supermarkets, discounters and convenience stores have all directed their attention to improving the quality and attractiveness of their own label products.Best Practices in Private Label Brand Growth - FullSurgehttps://www.fullsurge.com/resources/best-practices-in-private-label-brandingWe have identified a set of five best practices concerning private label brand growth that seems to drive continued success.Searches related to Growth of Private Label Brandsprivate label brands examplesprivate label trends 2017private label brands listthe new face of private label: global market trends to 2018private label brands fashionmost successful private label brandsprivate label brands definitionnielsen private label