1396/09/26 @ 16:07

راهنمایی مدیریتی برای مزیت رقابت - مقاله ترجمه شده


عنوان فارسی مقاله: اسرار تجاری: راهنمایی مدیریتی برای مزیت رقابت


عنوان انگلیسی مقاله:

Trade secrets: Managerial guidance for competitive advantage

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اسرار تجاری: راهنمایی مدیریتی برای مزیت رقابت و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:


چکیده
۱. اسرار استراتژیک
۲. مرکزیت اسرار تجاری
۳. آیا اسرار تجاری دیگری وجود دارد؟
۱.۳. اسرار “کوچک”
۲.۳. اسرار فرمولاسیون محصول
۳.۳. اسرار فرآیند عملیاتی
۴. مزایای استراتژیک محرمانه بودن
۴.۱. قدرت برند
۴.۲. وفاداری مشتری
۴.۳. تمایز محصول
۴.۴. سهم بازار
۴.۵. نه به مهمی آنچه شما باید بیندیشید
۵. خندقهای عمیق و گسترده ای ایجاد کنید

 کلمات کلیدی :


[PDF]Overview of the Guidancewww.meti.go.jp/press/2017/05/20170529003/20170529003-4.pdfMay 29, 2017 - Essential elements for ensuring competitive advantage. 2.1. Position in the competitive landscape. 2.1.1. Position in the value chain. 2.1.2. Differentiating factors. 2.2.2. Relationships with stakeholders to support competitive advantage. 2.2.1. Management resources/intangible assets. 2.2.3. Profit structure/ ...Can competitive advantage be predicted? | Towards a predictive ...www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00251741311326572?fullSc=1The objective of this paper is to enrich the understanding of the content of competitive advantage by addressing the fundamental problem of the RBV: its “current lack of managerial guidance” (Sheehan and Foss, 2007, p. 459) and its inability to predict competitive advantage (Priem and Butler, 2001a). Specifically, this paper ...Hotel performance and competitive advantage: a contingency ...www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09596119910293268?fullSc=1Traditional accounting‐based measurement systems are no longer satisfactory for firms that seek competitive advantage. This is evidenced in a 1996 survey by the Institute of Management Accounting (IMA) that found that only 15 per cent of respondents' measurement systems supported senior manager's strategy ...