1396/09/25 @ 17:11

اثر نقدینگی بر سودآوری بانک - مقاله ترجمه شدهعنوان فارسی مقاله:

اثر نقدینگی بر سودآوری بانک


عنوان انگلیسی مقاله:

The Impact of Liquidity on Bank Profitability
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثر نقدینگی بر سودآوری بانک و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:


چکیده
مقدمه
حقایق تجربی و زمینه ی نظارتی
ادبیات و چارچوب تجربی
برآورد داده ها و تجربی
داده ها
نتایج پایه
بررسی ثبات و پایداری
تفاوت در اثر نقدینگی بانک های کانادایی نسبت به بانک های آمریکایی
نتیجه گیری و پیامدهای سیاسی
پیوست A
پیوست B

 کلمات کلیدی :


The Impact of Liquidity on Iranian Bank Profitability - Journal of Money ...jme.mbri.ac.ir/article-1-60-en.htmlby M Shahchera - ‎2012 - ‎Cited by 3 - ‎Related articlesThis paper analyzes the impact of liquid asset holdings on bank profitability for a sample of Iranian banks. Using the Generalized Method of Moment (GMM), this study analyzes the profitability of listed banks using unbalanced panel data over the period of 2002-2009. We use the liquidity asset and liquidity asset-ratio square ...[PDF]The Impact of Liquidity on Jordanian Banks Profitability ... - CiteSeerXciteseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.735.8998&rep=rep1...by M Al Nimer - ‎Cited by 12 - ‎Related articlesISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online). Vol.7, No.7, 2015. 229. The Impact of Liquidity on Jordanian Banks Profitability through. Return on Assets. Dr. Munther Al Nimer. Applied Science University, Faculty of Economic and Administrative Science, Accounting Department. Jordan-Amman (11931), P.O. Box (166).Searches related to impact of Liquidity on Bank Profitabilityimpact of liquidity on profitability pdfeffects of liquidity crisis on banks profitability in indiaimpact of liquidity on bank profitability pdfliquidity and profitability of commercial banksthe effect of liquidity management on banks profitabilityimpact of liquidity on firm profitabilityimpact of liquidity ratios on profitabilitytheories of liquidity management in commercial banks

برچسب‌ها: حسابداری