1396/09/21 @ 17:21

گسترش دانش قابلیت اصلی برای اعمال نفوذ راهبردهای نوآوری - مقاله ترجمه شده


عنوان فارسی مقاله:

نشر دانش مبتنی بر صلاحیت های اصلی برای اعمال نفوذ استراتژی های نوآوری مدل الگوگیری از منابع خارجی سازمان های پردازش کننده دانش (KPOs) در شبکه های دارویی


عنوان انگلیسی مقاله: Diffusing knowledge-based core competencies for leveraging innovation strategies: Modelling outsourcing to knowledge process organizations (KPOs) in pharmaceutical networks

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی نشر دانش مبتنی بر صلاحیت های اصلی برای اعمال نفوذ استراتژی های نوآوری مدل الگوگیری از منابع خارجی سازمان های پردازش کننده دانش (KPOs) در شبکه های دارویی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:


چکیده
1. مقدمه
2. پیش‌‌زمینه‌ی صنایع
2 .1. بیماری‌های مرتبط با نوآوری در صنعت داروسازی
2 .2. هند یک بستر گرم برای فعالیت‌های آزمایشی بالینی برای شرکت‌های چندملیتی داروسازی
3. چارچوب مفهومی
3 .1. الگوگیری از منابع خارجی غیر متمرکز با وجود خدمات ضروری
4. مدیریت شایستگی‌های اصلی در شبکه‌ها
5. صلاحیت اصلی و دانش تجمعی در حفظ مزیت رقابتی
6. یادگیری در شبکه‌ها
7. بحث و جهت‌گیری تحقیقات آیندهکلمات کلیدی :


Strategic Management: Concepts: Competitiveness and Globalizationhttps://books.google.com/books?isbn=1305142748Michael A. Hitt, ‎R. Duane Ireland, ‎Robert E. Hoskisson - 2014 - ‎Business & Economics... 2009, Diffusing knowledge- based core competencies for leveraging innovation strategies: Modeling outsourcing to knowledge process organizations (KPOs) in pharmaceutical networks, Industrial Marketing Management, 38(2): 219–227. A. Pehrsson, 2010, Business-relatedness and the strategy of moderations: Impacts ...Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and ...https://books.google.com/books?isbn=1305502140Michael A. Hitt, ‎R. Duane Ireland, ‎Robert E. Hoskisson - 2016 - ‎Business & Economics... 2009, Diffusing 56. knowledge-based core competencies for leveraging innovation strategies: Modeling outsourcing to knowledge process organizations (KPOs) in pharmaceutical networks, Industrial Marketing Management, 38: 219–227. A. Pehrsson, 2010, Business-relatedness and the strategy of moderations: Impacts ...