1396/09/13 @ 17:38

مدیریت استراتژیک فرآیند توسعه محصول- مقاله ترجمه شدهعنوان فارسی مقاله:

مدیریت استراتژیک فرآیند توسعه محصول جدید


عنوان انگلیسی مقاله:

Strategic management of the new product development process
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت استراتژیک فرآیند توسعه محصول جدید و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:


چکیده
مقدمه
عملکرد توسعه محصول: مدل سازمانی
چارچوب روش پیشنهادی جدید
مطالعه موردی
قدرت تکنولوژی ها و اتوماسیون رهبر یک شرکت چند ملیتی
حالت اولیه
فاز 2 : وضعیت فعلی
نتیجه گیری

 کلمات کلیدی :


New Product Innovation, Development, and Implementation Strategies ...https://www.chicagobooth.edu/executiveeducation/...and.../new-product-developmentNew Product Innovation, Development, and Implementation Strategies. Learn how to create or modify your new product development process and position your firm for a strategic competitive advantage. This program provides comprehensive coverage of major topics in developing and implementing a market-driven ...Strategic management for product development | Business Process ...www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/BPMJ-09-2012-0098by AM Aho - ‎2013 - ‎Cited by 11 - ‎Related articlesThis study will provide significant new information about value creation in multi‐disciplined product development. The study integrates value considerations into the principles and practices of software engineering, implements the aspect of dynamic capabilities in a software engineering process in order to create and sustain ...Creating a Strategic Product Plan - Pragmatic Marketinghttps://www.pragmaticmarketing.com/resources/.../creating-a-strategic-product-planSep 8, 2008 - This function typically generates an extensive roadmap of new products and enhancements, but is product management really being used strategically? For example, what is the product strategy that is driving roadmap priorities? And how is the product strategy linked to the company's overall strategy?