1396/09/08 @ 17:01

توسعه محصول جدید در آسیا - مقاله ترجمه شدهعنوان فارسی مقاله:

توسعه محصول جدید در آسیا: معرفی موضوع خاص


عنوان انگلیسی مقاله: New product development in Asia: An introduction to the special issue
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی توسعه محصول جدید در آسیا: معرفی موضوع خاص و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     
  • فهرست مطالب:


چکیده
1 – توسعه محصول جدید در آسیا
2 – نکات برجسته یافته های مهم
2-1 حمایت مدیریت ارشد و سازمانی
2-2 مهارت فناورانه
2-3 جهت گیری مشتری یا بازار
2-4 تسهیم ( اشتراک ) دانش
2-5 واسط سطح مقطعی
2-6 جهت گیری کارآفرینانه
2-7 راهبرد های توسعه محصول جدید
2-8 جهت گیری نوآوری
2-9 رویداد های احتمالی جهت گیری نواورانه
2-10 راهبرد های بازاریابی نواورانه
2-11 فرآیند توسعه محصول جدید
2-12 انتصاب مدیران پروژه
2-13 اعضای تیم پاداش دهنده
2-14 نرخ موفقیت
2-15 زمان چرخه

 کلمات کلیدی :


Improving new product development (NPD) process by analyzing ...www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/APJIE-12-2016-002by YH Kim - ‎2016 - ‎Cited by 1 - ‎Related articlesAsia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship .... 2.2Significance of new product development process and the meaning of process phase. In general ...New Product Development & Asia Manufacturing - Upwork™https://www.upwork.com/.../New-Product-Development-amp-Asia-Manufacturing_~0...Nov 21, 2017 - Details. Seeking an agent to help facilitate finding an Asian manufacturer for product development and production. Simple tech accessory ...New Product Development in Asia: An Introduction to the Special ...https://ssti.org/blog/new-product-development-asia-introduction-special-issueJan 1, 2005 - The purpose of this special issue is to broaden the scope of understanding of New Product Development (NPD) by going beyond the traditional ...