1396/09/26 @ 16:34

لحن خوانایی و پختگی سرمایه گذار روی قضاوت درآمد - مقاله ترجمه شده


عنوان فارسی مقاله:

زمانی که استفاده از زبان مثبت نتیجه عکس می دهد: تاثیر مشترک لحن، خوانایی و پختگی سرمایه گذار روی قضاوت های درآمد


عنوان انگلیسی مقاله:

When the Use of Positive Language Backfires: The Joint Effect of Tone, Readability, and Investor Sophistication on Earnings Judgments

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی زمانی که استفاده از زبان مثبت نتیجه عکس می دهد: تاثیر مشترک لحن، خوانایی و پختگی سرمایه گذار روی قضاوت های درآمد و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/26 @ 16:30

درختان تصمیم گیری برای جریان داده کاوی کرانmcdiarmid - مقاله ترجمه شده

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/26 @ 16:24

پیش پردازش آگاه به شرایط فعالیت برای محیط حسی اینترنت اشیا - مقاله ترجمه شده

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/26 @ 16:19

رشد مارک برچسب خصوصی - مقاله ترجمه شده

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/26 @ 16:15

روش استهلاک و روش شناسی هزینه یابی در چرخه عمر - مقاله ترجمه شده

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/26 @ 16:12

رابطه سبک هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - مقاله ترجمه شدهعنوان فارسی مقاله:

بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


عنوان انگلیسی مقاله:

The Investigation of The Relationship between Identity Styles and Educational Progress of Happiness
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/26 @ 16:07

راهنمایی مدیریتی برای مزیت رقابت - مقاله ترجمه شده

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/26 @ 16:02

زخم marjolin در عفون - مقاله ترجمه شده

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/26 @ 15:57

نمک زدایی در ترکیب با کلکتور خورشیدی بر اساس نانو سیال - مقاله ترجمه شده


عنوان فارسی مقاله:

استفاده از روش نمک زدایی سریع در نیازمندی های مقیاس کوچک توسط سامانه یکپارچه جدید در ترکیب با یک جمع آوری کننده خورشیدی مبتنی بر نانو سیال


عنوان انگلیسی مقاله:

Applicability of flashing desalination technique for small scale needs using a novel integrated system coupled with nanofluid-based solar collector

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی استفاده از روش نمک زدایی سریع در نیازمندی های مقیاس کوچک توسط سامانه یکپارچه جدید در ترکیب با یک جمع آوری کننده خورشیدی مبتنی بر نانو سیال و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/26 @ 15:52

حسابداری منابع انسانی و تحولات بین المللی - مقاله ترجمه شدهعنوان فارسی مقاله:

حسابداری منابع انسانی و تحولات بین المللی: پیامدهای اندازه گیری سرمایه انسانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Human resource accounting and international developments: implications for measurement of human capital
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری منابع انسانی و تحولات بین المللی: پیامدهای اندازه گیری سرمایه انسانی و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/25 @ 17:24

ساختار فولادی با سیستم جذاب نشت مایعات - مقاله ترجمه شده


عنوان فارسی مقاله: روش اسکن غیرعمدی برای نقص های مربوط به بخش های پشتی ساختارهای فولادی با استفاده از سیستم های جذاب نشت مایعات
عنوان انگلیسی مقاله:

Unintentional Scanning Method for Back-Side Imperfection of Steel Construction Using Attractive Fluidity Leakage System

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش اسکن غیرعمدی برای نقص های مربوط به بخش های پشتی ساختارهای فولادی با استفاده از سیستم های جذاب نشت مایعات و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/25 @ 17:19

آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطقی و روان درمانی مثبت - مقاله ترجمه شدهعنوان فارسی مقاله:

گروه درمانی دانشجویان دانشگاه: آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطقی و روان درمانی مثبت


عنوان انگلیسی مقاله:

Group therapy for university students: A randomized control trial of dialectical behavior therapy and positive psychotherapy
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی گروه درمانی دانشجویان دانشگاه: آزمایش کنترل تصادفی رفتار درمانی منطقی و روان درمانی مثبت و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/25 @ 17:16

دیسپاچینگ اقتصادی مقیاس پذیر برای شبکه توزیع هوشمند - مقاله ترجمه شده

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/25 @ 17:11

اثر نقدینگی بر سودآوری بانک - مقاله ترجمه شده

با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
1396/09/25 @ 17:08

اثر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا - مقاله ترجمه شده


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا: تحقیقی حول مقایسه شرکت های (make to order) و شرکت های (make to stock)


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of manufacturing and supply chain improvement initiatives: A survey comparing make-to-order and make-to-stock firms

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیر تولید و ابتکار عمل در توسعه زنجیره عرضه کالا: تحقیقی حول مقایسه شرکت های (make to order) و شرکت های (make to stock) و خرید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید


    

     ادامه مطلب ...
با عرض پوزش، به مدت کوتاهی به دلیل تغییرات بر روی برنامه قادر به سرویس دهی نمی باشیم
( تعداد کل: 5534 )
   1       2       3       4       5       ...       369    >>